چرا قبوض گاز سرسام آور است؟


تعداد محدودی هم كه بعد از طی کردن یک بورکراسی طولانی موفق به دریافت كنتورهای جداگانه‌ای شدند این كار را با هزینه‌های بسیار بیشتری از رقم 000/400 ریال داده شده انجام دادند.

الف: پس از اجرای مرحله اول طرح هدفمند كردن یارانه‌ها، به مرور قبض‌های جدید آب، برق و گاز با احتساب قیمت‌های جدید برای مشتركین ارسال شده‌اند. در این میان قبوض جدید گاز باعث تعجب عده زیادی از مشتركین شده‌اند. این امر بخصوص برای مصرف كنندگان چند گانه‌ای كه از یك كنتور مشترك استفاده كرده‌اند بیشتر رخ می‌نماید به گونه‌ای كه نرخ‌های بعضی از این قبوض هر شنونده‌ای را دچار حیرت می‌كند.

اما این سئوال اینجاست كه این مشكل واقعاً از كجا ناشی می‌شود و ریشه در چه چیزی دارد؟
برای پاسخ به این سؤال ابتدا میزان مصرف و صورتحساب دو مشتری كه هر دو در یك منطقه جغرافیایی از لحاظ تقسیم بندی شركت ملی گاز قرار دارند را به عنوان مبنا طرح می‌كنیم.

قبض اول مربوط است به یك منزل مسكونی ویلایی ساز كه محل سكونت یك خانوار است و قبض دوم هم مربوط است به یك منزل مسكونی ویلایی ساز دو طبقه كه محل سكونت دو خانواده است.

 

 

میزان مصرف

مبلغ پرداختی

1-

600 متر مكعب

283/000 ریال

2-

1700 متر مكعب

3/200/000 ریال 
اما برای پاسخ به این سئوال كه «مشكل كجاست» به چند نكته می‌توان اشاره كرد:
 
اول آنكه برخلاف وعده‌های مسئولین شركت ملی گاز قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها مبنی بر آمادگی تفكیك نمودن كنتورهای مشترك، این كار علی رغم درخواست تعداد زیادی از مشتركین اتفاق نیافتاده است و به همین دلیل امكان صادر كردن قبوض به صورت عادلانه از بین رفته است.
 
تعداد محدودی هم كه بعد از طی کردن یک بورکراسی طولانی موفق به دریافت كنتورهای جداگانه‌ای شدند این كار را با هزینه‌های بسیار بیشتری از رقم 000/400 ریال داده شده انجام دادند.
 
دوم آنكه در قبوض مشترك به جای آنكه ابتدا میزان مصرف بر تعداد مشتركین تقسیم شوند و سپس محاسبات مربوط به قیمت انجام شود، نظام قیمت‌گذاری به شكلیست كه ابتدا قیمت با توجه به میزان مصرف كنتور محاسبه می‌شود و سپس سرجمع قیمت محاسبه شده بر تعداد مشتركین تقسیم می‌شود. بدین ترتیب و با توجه به نظام قیمت‌گذای پله‌ای با فاصله طبقاتی كم، مشتری‌هایی كه از كنتورهای مشترك استفاده می‌كنند باید قیمت‌های تصاعدی بپردازند.
 
به عنوان مثال در مورد مشتری شماره دو كه در مثال بالا به آن اشاره شد، به جای انكه 1700 متر مكعب مصرفی ابتدا به تعداد دو خانوار تقسیم شود تا میانگین تقریبی استفاده هر مشترك بدست آید (كه در این مورد حدود 850 متر مكعب است.) و سپس قیمت كل محاسبه شود، قیمت كل از سرجمع مصرف كه در پله‌های بالا قرار دارد محاسبه می‌شود و شركت گاز به مشتریان اعلام می‌دارد كه پس از محاسبه قیمت كل مشتریان در میان خود آن را به تعداد خانوارهایی كه از یك كنتور استفاده می‌كنند تقسیم كنند و سپس قیمت كل را پرداخت نمایند كه این امر با وعده‌های مسئولین شركت ملی گاز و دولت محترم پیش از آغاز طرح هدفمند كردن یارانه‌ها به مردم مبنی بر افزایش پیدا نكردن زیاد و غیر قاعده قیمت گاز خانوارها در تناقض است و موجبات بی اعتمادی و نارضایتی عده‌ای از شهروندان را فراهم آورده است