مدل های جدید شینیون مو1
مدل های جدید شینیون مو 2011

چند مدل شینیون کاملا جمع برای موهای کم حجم و البته نه چندان بلند و چند مدل نیز برای موهای بسیار حجیم و بلند در نظر گرفته ایم که می تواند شما را در داشتن شینیونهای مناسب و مورد علاقه تان کمک کند:

۱-شینیونهایی با موهای نه چندان بلند و پر و بدون استفاده از پرتز و ابزار تنها با پوشی مناسب و عالی:


مدل های جدید شینیون مو 2011

مدل های جدید شینیون مو 2011

۲- شینیونهای بدون پرتز مناسب موهای حجیم ، پر و بلند :

مدل های جدید شینیون مو 2011

مدل های جدید شینیون مو 2011

مدل های جدید شینیون مو 2011