ببار ای ابر بارانی ...


عکس بارش باران

دلم تنگ است از این شبها یقین دارم که میدانی

              صدای غربت من را از احساسم تو میخوانی

                   ...

    شدم از درد تنهایی گلی پژمرده و غمگین 

                                 ببار ای ابر بارانی که دردم را تو میدانی ...