دلتنگی من  

  خوش به حال تو ای پرنده كه بالهایت آرامش بخش روحت هست و

 همان طور كه در اوج میروی رها هستی از هر چه كه هستی 

پرواز كن  که میخواهم همیشه در اوج باشی 

 چون با دیدنت دل خسته ام  با  تو همسو میشود

...

 چه میخواهی دل تنگم 

 چه میخواهی كه دیگر با یاد او هم آرام نمی گیری

 زمان در همان لحظه ای كه تو را گم كرده ام ایستاده است

جسمم پیرتر و پیرتر میشود اما خاطرات با تو

خاطرات با تو فقط همان، بهترین لحظات زندگیم بود


آدم برفی