چشم به راه


 رسم زندگی این است

یک روز کسی را دوست می داری

 و روز بعد تنهایی

...


به همین سادگی

او رفته است

و همه چیز تمام شده است

مثل یک مهمانی که به آخر می رسد

و تو به حال خود رها می شوی

چرا غمگینی؟

این رسم زندگی است...

حرف های تنهایی عاشقانه زیبا