به نام ستاره ی شب تاریکم 

ستاره شب

یک شب خوب تو آسمون یک ستاره چشمک زنون 

خندیدو گفت کنارتم تا آخرش تاپای جون


ستاره ی قشنگی بود آروم و نازو مهربون  

ستاره شد عشق منو منم شدم عاشق اوناما زیادطول نکشید عشق منو ستاره جون

ماهه اومد ستاره رو دزدیدو برد ،شد نامهربون


ستاره رفت با رفتنش منم شدم بی هم زبون

حالا شبا به یاد اون چشم میدوزم به آسمون