دوستی و جدایی

امروز صفحه ی خالی زندگی ام پر شده بود

دیگر از هیچ كس نمی ترسیدم

گفتنی ها را حرف زدم

كودكی ها رو مرور كردم

و زمان فراموش شد

كنار مهربانی تو مهربانی من هیچ بود

همه چیز ارام بود حتی نفس های من و تو ...حتی دل ها هم قدرت این یكی شدن را نداشتن

من حس می كردم با تو و كنار تو هستم 

نه هزاران كیلومتر دور از تو

امروز باز هم دلتنگی را تجربه كردم

خیلی وقت بود حس دل تنگ شدن نداشتم

زیرا همیشه دل تنگ بودم

امروز خنده هایم بلند بود

و قلبم پر از شادی

انگار نه انگار رختخوابم خیس از اشك بود

كاش می شد هر لحظه با تو بود و با تو خندید

كاش زندگی دو صفحه داشت

صفحه ی اول تو صفحه ی دوم من

وهیچ كس خلوت صفحه ها را به هم نمی ریخت

وكیبورد هم كار دل را می كرد

كاش زندگی فقط همین بود فقط همین

كاش می شد حرف ها رو شست تا صادق می شدن

كاش می شد اعتماد را تزریق كرد

تا هركس را دوست داری اعتمادش را جلب كنی

كاش می شد فاصله را از بین برد

تا یك شهر به یك قدم تبدیل می شد

اما سخت تر از این ها گفتن دوباره دوستت دارم است

و باور این كه كسی دوستت دارد

كاش می شد همه چیز را باور كرد

حتی خیال های پوچ كودكانه را ...

اما كاش می شد هیچ چیز خیال نبود

كاش می شد همه چیز را به واقعیت نزدیك كرد

كاش همه چیز حقیقت داشت

حتی یك عشق مجازی

********************
******************
***********
****
*

بس لیلی و مجنون دارد جدایی
بسی دل پر ز خون دارد جدایی
عاشق یک آرزو دارد جدایی 
ولی بسیار عاشق دارد جدایی 
بغض ُ گریه های شبانه دارد جدایی 
عشق و معشوق و عاشق دارد جدایی 
غم و بی قراری ها را دارد جدایی 
تو و خاطره ها را دارد جدایی 
بی تو و با یادت ماندن را دارد جدایی 
بین ما فاصله انداختن را دارد جدایی 
در فراق یار بودن را دارد جدایی 
پشت دیوار آرزو مردن را دارد جدایی 
نوای کجایی یار کجایی یار دارد جدایی 
امان از جدایی امان از جدایی دارد جدایی ...

********************
******************
***********
****
*

راز شاد زیستن انجام انچه دوست داری نیست ،بلکه دوست داشتن ان چیزی است که انجام می دهیم. 
به کسی عشق بورز که لایق عشق باشد نه تشنه عشق ،زیرا تشنه روزی سیراب می شود
مهر و محبت چیزی است تقسیم شدنی ولی عشق نه.

امام علی (ع) 
نایاب ترین چیزها در جهان دوست صمیمی است. 

امام جواد (ع) 
همیشه سعی کن چیزی را که دوست داری به دست بیاوری وگرنه مجبوری چیزی را که به دست اوردی دوست داشته باشی. 

امام علی (ع) 
تلاش کن تا دوستی را بیابی که قلبی به وسعت دریا داشته باشد،در ان صورت برای وارد شدن به قلب او نیازی به کوچک کردن خود نداری. 

"از دست دادن دوستان غربت است."