بازی با اعداد سرگرمی جالب
هر عددی دوست دارید در نظر بگیرید ( مثلا عدد 674328 )
تعداد رقم های این عدد را شمرده و آنرا بنویسید ( در این مثال 6 میشود )
سپس تعداد ارقام زوج را شمرده کنار عدد قبلی قرار دهید ( تعداد زوج ها 4 است پس داریم 64 )
حال تعداد ارقام فرد را شمرده کنار عدد قبلی قرار دهید ( تعداد فردها 2 است پس داریم 642 )
هم اکنون عدد 642 را داریم با این عدد نیز مراحل بالا را تکرار کنید و تعداد رقم های این عدد را شمرده و آن را بنویسید ( 3 میشود )
سپس تعداد ارقام زوج را شمرده کنار عدد قبلی قرار دهید ( تعداد زوج ها 3 است پس داریم 33 )
حال تعداد ارقام فرد را شمرده کنار عدد قبلی قرار دهید ( تعداد فردها 0 است پس داریم 330 )
حالا برای عدد 330 این کار را انجام میدهیم
تعداد رقم های این عدد را شمرده و آنرا بنویسید ( 3 میشود )
سپس تعداد ارقام زوج را شمرده کنار عدد قبلی قرار دهید ( تعداد زوج ها 1 است پس داریم 31 )
حال تعداد ارقام فرد را شمرده کنار عدد قبلی قرار دهید ( تعداد فردها 2 است پس داریم 312 )
در این مثال میبینید که آخر به 312 رسیدیم !
ما ادعا میکنیم که هر عدد طبیعی با این روال به 312 ختم میشود باور ندارید امتحان کنید!!