هر وقت دلم برات تنگ میشه مثل ماهی سرمو میکنم زیر آب تا کسی اشکامو نبینه ؛

حالا فهمیدی چرا آب دریا شوره؟

.

گل من خبر نداری گلدونت برات میمیره

اگه تو پژمرده باشی دل گلدونت میگیره

.

میگذارم کنار تمام چیز هایی که ندارم را …

دستهایت را…

شانه هایت را…

عاشقیت را…

.

زیباترین نگاه را در چشم کسی دیدم که هرگز مرا ندید

.

سبدی هست در اندیشه من که پر از گل بدهم هدیه به تو..

غافل از آنکه تو خود ناب تری

یک جهان گل بخورد غبطه به تو