ببار ای ابر بارانی ...


عکس بارش باران

دلم تنگ است از این شبها یقین دارم که میدانی

              صدای غربت من را از احساسم تو میخوانی

                   ...


ادامه مطلب