سوناتای 2011 که این روزا کم وبیش شاهد حضور این خودرو توی خیابون های کشور هستیم محشره این ماشین 
قیمت حدود 60 میلیون تومان 
ادامه مطلب